Outlook ไตรมาส 2/2020

OUTLOOK
05 มิถุนายน 2020

LINE_sharebutton[1]-(1)-(1).JPG

engver.jpgCover_Outlook2Q2020.jpg


ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2020

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกปี 2020
  • Box : COVID-19 หนึ่งในปัจจัยเร่งทวนกระแสโลกาภิวัตน์

 

เศรษฐกิจไทยปี 2020

  • คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2020
  • ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2020
  • Box : ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

 

มุมมองภาวะการเงินไทยและต่างประเทศปี 2020

  • 4 ปัจจัยสำคัญสำหรับเศรษฐกิจและตลาดการเงินโลกในช่วงที่เหลือของปี 2020
  • ภาวะการเงินไทย และมาตรการบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19

 

Bull-Bear: ราคาน้ำมัน

Data Analytics : ประกันชีวิตจำเป็นแต่ยังไม่ฮิต

In Focus: การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไร?

Summary of EIC forecasts


Button-01-(1).jpgbanner_live_facebook_video_outlook_2_2020_yunyong-02.jpg

รับชมผ่านช่องทาง Youtube SCB Thailand : https://www.youtube.com/watch?v=TYdynnz1Oac&feature=youtu.be

รับชมผ่านช่องทาง Facebook SCB Thailand : https://www.facebook.com/scb.thailand/videos/970592660067538/


 

Share
สมัครสมาชิกฟรีเพื่อรับข่าวสาร
การแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับข่าวด่วน,ดาวน์โหลดเอกสารและอื่น ๆ เข้าถึงสิ่งพิมพ์ที่ผ่านมาทั้งหมด DETAIL_REGISTER_TEXT4
เข้าสู่ระบบ
หากคุณไม่ได้รับอีเมลยืนยันการใช้งานภายใน 10 นาทีโปรดลองตรวจสอบในโฟลเดอร์ขยะของคุณหรือขออีเมลยืนยันการใช้งาน
ขออีเมลยืนยัน
การแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับข่าวด่วนและอื่น ๆ
เข้าถึงสิ่งพิมพ์ที่ผ่านมาทั้งหมด
ลืมรหัสผ่านของคุณ?
ป้อนอีเมลในช่องกรอกด้านล่าง ระบบจะทำการจัดส่งอีเมลพร้อมคำแนะนำในการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
เปลี่ยน
หากคุณประสบปัญหาในการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ ติดต่อเรา หรือ ส่งอีเมล
การแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับข่าวด่วนและอื่น ๆ
เข้าถึงสิ่งพิมพ์ที่ผ่านมาทั้งหมด
ปลดล็อคบัญชีผู้ใช้งาน
ป้อนอีเมลในช่องกรอกด้านล่าง ระบบจะทำการจัดส่งอีเมลพร้อมคำแนะนำในการปลดล็อคบัญชีการเข้าใช้งานของคุณ
เปลี่ยน
หากคุณประสบปัญหาในการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ ติดต่อเรา หรือ ส่งอีเมล
การแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับข่าวด่วนและอื่น ๆ
เข้าถึงสิ่งพิมพ์ที่ผ่านมาทั้งหมด
ขออีเมลยืนยัน
ป้อนอีเมลในช่องกรอกด้านล่าง ระบบจะทำการจัดส่งลิงก์เพื่อยืนยันการลงทะเบียนไปยังอีเมลของคุณ
เปลี่ยน
หากคุณประสบปัญหาในการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ ติดต่อเรา หรือ ส่งอีเมล
การแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับข่าวด่วนและอื่น ๆ
เข้าถึงสิ่งพิมพ์ที่ผ่านมาทั้งหมด