SHARE

อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างปี 2023 เติบโตต่อเนื่องตามภาคก่อสร้าง ท่ามกลางความผันผวนของต้นทุนพลังงาน และแรงกดดันจากเทรนด์ ESG

ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างต้องปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือด้วยการลดความเสี่ยงจากต้นทุนด้านพลังงาน ที่ยังมีความผันผวน และการลด GHG ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างในปี 2023 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในภาพรวม ตามอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ขยายตัว  

  • เหล็ก : ความต้องการใช้เหล็กในประเทศปี 2023 มีแนวโน้มขยายตัว 6%YOY ตามการเติบโตของภาคการก่อสร้าง และการผลิตรถยนต์ อย่างไรก็ตาม ราคาเหล็กโดยเฉลี่ยมีแนวโน้มปรับตัวลดลง 6% ถึง 14%YOY จากราคาพลังงาน และราคาสินแร่เหล็กที่ลดลง ส่งผลให้มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมเหล็กในปี 2023 มีแนวโน้มลดลง 1%YOY
  • ปูนซีเมนต์ : ปริมาณการใช้งานปูนซีเมนต์ในประเทศปี 2023 มีแนวโน้มขยายตัวอยู่ที่ 34.4 ล้านตัน (+1.7%YOY) โดยมีปัจจัยหนุนจากการขยายตัวของการก่อสร้างภาครัฐ และเอกชน ขณะที่ปริมาณการส่งออกปูนซีเมนต์และปูนเม็ด คาดว่าจะฟื้นตัว 10.5%YOY มาอยู่ที่ 9.3 ล้านตัน ตามการฟื้นตัวของภาคการก่อสร้างในประเทศคู่ค้า สำหรับราคาปูนซีเมนต์มีแนวโน้มปรับตัวลดลง 3.2%YOY มาอยู่ที่ 1.82 พันบาท/ตัน ตามต้นทุนเชื้อเพลิงที่ปรับตัวลดลง
  • กระเบื้อง : ปริมาณการใช้งานกระเบื้องปูพื้นบุผนังในประเทศปี 2023 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 2.3%YOY มาอยู่ที่ 226 ล้าน ตร.ม. ตามการเติบโตของการก่อสร้างภาคเอกชนที่มีแนวโน้มขยายตัว รวมถึงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามการขยายตัวของการบริโภคภาคครัวเรือน ขณะที่ปริมาณการนำเข้ากระเบื้องมีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวราว 2.3%YOY จากความต้องการใช้ในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับต้นทุนการนำเข้ากระเบื้องที่มีแนวโน้มลดลง ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้น ทำให้กระเบื้องนำเข้า เข้ามาแข่งขันในตลาดมากขึ้น
  • สีทาอาคาร : มูลค่าตลาดสีทาอาคารในปี 2023 มีแนวโน้มขยายตัวราว 1.7%YOY อยู่ที่ระดับ 2.08 หมื่นล้านบาท ตามการเติบโตของการก่อสร้างภาคเอกชน และการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่มีแนวโน้มเติบโตตามการบริโภคภาคครัวเรือน โดยคาดว่าราคาเฉลี่ยสีทาอาคารจะปรับตัวลดลงตามต้นทุนวัตถุดิบที่เป็นผลผลิตจากน้ำมันดิบ ที่คาดว่าจะปรับตัวลดลง จึงทำให้มูลค่าตลาดในปี 2023 เติบโตไม่มากนัก

ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างยังเผชิญความท้าทายจากต้นทุนพลังงานที่ยังมีความผันผวน และแรงกดดันจากเทรนด์ ESG ดังนี้

  • ต้นทุนพลังงานยังอยู่ในระดับสูง : ปี 2023 แม้ราคาน้ำมันดิบและถ่านหินมีแนวโน้มปรับตัวลดลง แต่ยังมีความผันผวนและอยู่ในระดับสูง เป็นปัจจัยที่ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างต้องระมัดระวัง
  • แรงกดดันจากเทรนด์ ESG : แรงกดดันจากเป้าหมายการลด GHG ในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง และแนวโน้มการก่อสร้างอาคารสีเขียว (Green building) ส่งผลต่อความต้องการวัสดุก่อสร้างที่มีความรักษ์โลกเพื่อตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน เป็นแรงกดดันให้ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างต้องปรับปรุงกระบวนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
     

ความท้าทายดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างต้องปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือ ดังนี้

  • การลดความเสี่ยงจากต้นทุนด้านพลังงานที่ยังมีความผันผวน ด้วยการบริหารจัดการการผลิตและสต็อกสินค้าให้สอดคล้องกับปริมาณคำสั่งซื้อ และความต้องการของตลาด รวมถึงการปรับสูตรการผลิตวัสดุก่อสร้าง เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงโดยยังคงคุณภาพไว้ตามมาตรฐานเดิม
  • การลด GHG ในกระบวนการผลิต เพื่อให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเพิ่มสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล และได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อีกทั้ง การให้ความสำคัญกับพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ ทั้งการลดสัดส่วนปูนเม็ด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ทางเลือกใหม่ ๆ จะช่วยให้อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างเข้าใกล้เป้าหมายการลด GHG ได้มากขึ้น

Button-01-(1).jpg
ธนาคารมีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้ของธนาคาร
ยอมรับ