SHARE
OUTLOOK:GLOBAL ECONOMY
21 มกราคม 2020

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกปี 2020 การฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป (ไตรมาส 1/2020)

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกปี 2020

เผยแพร่ใน EIC Outlook ฉบับไตรมาส 1/2020 คลิกอ่านฉบับเต็ม 

 


อีไอซีมองว่า เศรษฐกิจโลกปี 2020 มีทิศทางฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป จากความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกที่ลดลง แม้เริ่มเห็นสัญญาณการทรงตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตโลก และผลกระทบของสงครามการค้ายังคงมีอยู่
แม้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2020 มีแนวโน้มฟื้นตัวเมื่อเทียบกับปี 2019 แต่รูปแบบการฟื้นตัวจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือการฟื้นตัวแบบตัว U (U-shaped recovery มากกว่าที่จะเป็นแบบ V-shaped recovery) โดยความเสี่ยงที่กดดันเศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลง จาก 1) การบรรลุข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนระยะแรก (Phase-1 deal) และความเสี่ยงที่จะเกิด No-deal Brexit ลดลง สอดคล้องกับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมการผลิตและดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมโลกที่เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวในช่วงปลายปี 2019 นำโดยการฟื้นตัวในอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรบางส่วน ซึ่งหากการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมและการค้าโลกดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง การลงทุนภาคเอกชนในหลายภูมิภาคคาดว่าจะเริ่มมีการฟื้นตัวได้ในระยะถัดไป 2) แนวโน้มตลาดแรงงานในหลายภูมิภาคทั่วโลกยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ในช่วงปีที่ผ่านมาการจ้างงานได้รับผลกระทบในภาคอุตสาหกรรมจากสงครามการค้าอยู่บ้าง แต่อัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับต่ำ และการเติบโตของค่าจ้างแรงงานยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้การบริโภคภาคครัวเรือนจะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไปได้ นอกจากนั้น 3) การผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักทั่วโลกในช่วงปี 2019 การลดอัตราดอกเบี้ยส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรซึ่งหมายถึงต้นทุนของการระดมทุนอยู่ระดับต่ำ และการเริ่มใช้นโยบายการคลังในบางประเทศ ซึ่งช่วยกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศและลดความเสี่ยงของโอกาสการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะข้างหน้า

ประเทศเศรษฐกิจหลักทั้งสหรัฐฯ ยูโรโซน ญี่ปุ่น และจีนต่างเติบโตในอัตราที่ชะลอลงในปี 2020 และขีดความสามารถในการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายการเงินอาจเริ่มเผชิญข้อจำกัด โดยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในระยะถัดไปยังอยู่บนสมมติฐาน 3 ข้อที่สำคัญ ได้แก่ 1) ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนควรต้องทุเลาลงหรืออย่างน้อยไม่กลับมาทวีความรุนแรงขึ้น 2) ความไม่แน่นอนจากสงครามการค้าที่ลดลงบวกกับสัญญาณการทรงตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตโลก ทำให้การลงทุนภาคเอกชนกลับมาฟื้นตัว และ 3) นโยบายด้านมหภาคทั้งนโยบายการเงินและการคลังอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายเท่าเดิมหรือมากกว่าเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและธุรกิจในระยะต่อไป

อีไอซีมองว่า ความเสี่ยงสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2020 มี 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1) ความคืบหน้าการเจรจาการค้าโดยเฉพาะข้อตกลงของสหรัฐฯ กับจีนและสหภาพยุโรป 2) ประเด็น Brexit ด้านการเจรจาในช่วงเปลี่ยนผ่านถึงสิ้นปี 2020 และ 3) เศรษฐกิจจีนที่มีแนวโน้มชะลอลงต่อเนื่อง ข้อตกลงทางการค้าสหรัฐฯ-จีนระยะแรก (Phase 1 deal) ช่วยลดความเสี่ยงด้านต่ำลง แต่ผลกระทบจากสงครามการค้าต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออกของโลกยังคงมีอยู่ ในขณะที่การบรรลุข้อตกลงทางการค้าเพื่อยุติสงครามการค้าโดยสิ้นเชิงยังมีความเป็นไปได้ต่ำ โดยเฉพาะการเจรจาทางการค้าระยะที่ 2 ที่ยังมีความท้าทายจากจุดยืนที่แตกต่างกันของสหรัฐฯ และจีน นอกจากนี้ แนวโน้มการค้าโลกยังมีความเสี่ยงจากข้อตกลงการค้าของสหรัฐฯ กับสหภาพยุโรปที่ยังไม่มีข้อสรุปและอาจนำไปสู่มาตรการกีดกันทางการค้าได้ สำหรับความเสี่ยงจากประเด็น Brexit แม้ความไม่แน่นอนในเรื่องข้อตกลงการแยกตัวของ UK ออกจาก EU จะลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปี 2018-2019 แต่การเจรจาข้อตกลงการค้าและรูปแบบความสัมพันธ์ในระยะยาวยังเป็นประเด็นที่ต้องจับตาก่อนเส้นตายช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน (transition period) ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคมปี 2020 หาก UK ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับ EU ภายในช่วงเวลาดังกล่าว UK อาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับรูปแบบการแยกตัวแบบไร้ข้อตกลงได้ (No-deal Brexit) สุดท้าย เศรษฐกิจจีนยังมีแนวโน้มชะลอลงจากผลกระทบของสงครามการค้าและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่พยายามจะลดการก่อหนี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียได้ค่อนข้างมาก หากจีนชะลอลงมากกว่าคาดทั้งจากความเสี่ยงเรื่องสินเชื่อภายในที่ชะลอลงตามการควบคุมภาคธนาคารเงา รวมถึงปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ของภาคธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นจากการที่เศรษฐกิจชะลอตัวต่อเนื่อง และความผันผวนของค่าเงินหยวนต่อภาวะสงครามการค้า นอกจากนี้ ประเด็นทางการเมืองในสหรัฐฯ เช่น กระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ออกจากตำแหน่ง และการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะมีแนวโน้มสร้างความผันผวนต่อตลาดการเงินโลกได้

Outlook_Q1_2020_Global.jpg

ธนาคารมีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้ของธนาคาร
ยอมรับ