SHARE
OUTLOOK:THAI ECONOMY
20 มกราคม 2020

การเข้ามาของสินค้าจีนที่ได้รับ ผลกระทบจากสงครามการค้า

นับตั้งแต่ปี 2018 ที่สหรัฐฯ เริ่มใช้มาตรการกีดกันทางการค้าต่อสินค้านำเข้าจีน ได้สร้างแรงผลักดันให้จีนต้องระบายสินค้าที่ส่งออกไปยังสหรัฐฯ ไปสู่ตลาดอื่น

เผยแพร่ใน EIC Outlook ฉบับไตรมาส 1/2020 คลิกอ่านฉบับเต็ม 

 


Outlook_Q1_2020_8.jpg

นับตั้งแต่ปี 2018 ที่สหรัฐฯ เริ่มใช้มาตรการกีดกันทางการค้าต่อสินค้านำเข้าจีน ได้สร้างแรงผลักดันให้จีนต้องระบายสินค้าที่ส่งออกไปยังสหรัฐฯ ไปสู่ตลาดอื่น ๆ ซึ่งไทยก็คือหนึ่งในประเทศที่อาจถูกจีนระบายสินค้า ดังนั้นอีไอซีจึงทำการศึกษาเพื่อหากลุ่มสินค้าที่โดนระบายดังกล่าว โดยประเมินจาก
• สินค้าจีนในหมวดที่ถูกขึ้นภาษีนำเข้าโดยสหรัฐฯ ระยะเวลาระหว่างไตรมาส 3 ปี 2018 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2019
• มูลค่านำเข้าของไทยในสินค้าข้างต้นมีการขยายตัวในระดับที่สูงกว่ามูลค่านำเข้าสินค้าชนิดเดียวกันจากประเทศอื่น
• การส่งออกของจีนในสินค้าข้างต้นไปยังตลาดสหรัฐฯ มีการหดตัว

จากการคำนวณโดยวิธีข้างต้น พบว่าสินค้าจีนที่อาจมีการระบายเข้าไทยเนื่องจากผลกระทบของสงครามการค้าคือสินค้าประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์, สินค้าเคมี และสินค้าอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสินค้าจำพวกเหล็กและผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์พลาสติก (รูปที่ 7) ทั้งนี้การระบายสินค้าจากจีนดังกล่าว แม้จะส่งผลดีต่อผู้บริโภคที่มีตัวเลือกสินค้ามากขึ้น รวมถึงต้นทุนสินค้าที่อาจลดลง แต่ในอีกมุมหนึ่ง ก็ทำให้ผู้ผลิตในประเทศได้รับผลกระทบเนื่องจากไม่สามารถแข่งขันสินค้าจากจีนได้ และต้องเสียส่วนแบ่งตลาดไป

รูปที่ 7 : สินค้ากลุ่มที่จีนถูกสหรัฐฯ ขึ้นภาษีนำเข้า โดยมีการส่งออกมาไทยมากขึ้น ขณะที่ลดลงในตลาดสหรัฐฯ
Outlook_Q1_2020_9.jpg
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ และ Trade Map
ธนาคารมีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้ของธนาคาร
ยอมรับ