SHARE
INFOGRAPHICS
26 เมษายน 2019

EIC Data Infographic : คนจนเล่นหวย คนรวยเก็บออม

EIC Data Infographic : ครัวเรือนไทยกว่า 47% ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อเทียบระหว่างปี 2560 กับปี 2552 รายจ่ายในการซื้อสลากฯ เพิ่มขึ้นกว่า 37%

Infographic_teamData_Lottery-01.jpg
ธนาคารมีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้ของธนาคาร
ยอมรับ