EIC Analysis / Flash
ราคาน้ำมันดันเงินเฟ้อเร่งขึ้นต่อเนื่อง เดือนพ.ย.อยู่ที่ 0.99%YOY
01 ธันวาคม 2017

ผู้เขียน: ยุวาณี อุ้ยนอง

 

Analysis.png

keypoint.jpg

  • อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 0.99%YOY ปรับตัวขึ้นจากเดือนก่อนที่ 0.86%YOY ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับเพิ่มขึ้นไปที่ 0.61%YOY จาก 0.58%YOY ในเดือนก่อน

  • อัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็นหลัก โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นกว่า 34.7%YOY ทำให้ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาอาหารสดยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 อยู่ที่ -1.2%YOY โดยเฉพาะราคาเนื้อสัตว์ ไข่และผลิตภัณฑ์นม รวมถึงผักและผลไม้

  • ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตในเดือนกันยายนส่งผลให้ราคาหมวดยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น 5.8%YOY ประกอบกับการปรับอัตราค่าไฟฟ้า Ft รอบเดือนกันยายน-ธันวาคมขึ้น ก็ยังมีผลให้ดัชนีราคาหมวดไฟฟ้าในที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น 4.3%YOY
Implication.png

886_20100622103105.gif

  • อีไอซีคาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2017 และปี 2018 อยู่ที่ 0.7%YOY และ 1.1%YOY ตามลำดับ โดยปัจจัยหลักที่จะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นในปีหน้ามาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยในปี 2018 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นไปอยู่ที่ 58 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลจาก 54 ในปีนี้ ประกอบกับการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตสำหรับบุหรี่และสุราที่จะยังคงมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อต่อเนื่องไปจนถึงช่วงครึ่งแรกของปีหน้า อย่างไรก็ตาม ราคาอาหารสดโดยเฉพาะราคาผักและผลไม้ยังมีแรงกดดันจากผลผลิตทางการเกษตรที่อาจมีปริมาณออกสู่ตลาดจำนวนมาก ตามแนวโน้มสภาพอากาศและปริมาณน้ำที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตในปีหน้า
     

  • อย่างไรก็ตาม อีไอซีมองว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำที่ 0.5% และ 0.6% ในปี 2017 และ 2018 ตามลำดับ เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคยังไม่ได้ฟื้นตัวชัดเจนนัก โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้มีรายได้ปานกลาง-น้อย ทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ จะถูกปรับราคาขึ้นได้อย่างช้าๆ

EIC_Infographic_THA_inflation_20171201.jpg

RELATED