Outlook ไตรมาส 3/2020

OUTLOOK
14 กันยายน 2020

LINE_sharebutton[1]-(1)-(1).JPGCover_Q32020.jpg


ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2020
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกปี 2020

  • Box : สำรวจทิศทางนโยบายของผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปี 2020: ทรัมป์ vs ไบเดน

เศรษฐกิจไทยปี 2020

  • คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2020
  • ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2020
  • Box : ข้อควรระวังด้านการใช้ข้อมูลเร็วในการวิเคราะห์เศรษฐกิจ
  • Box : กลุ่มจังหวัดที่ได้รับประโยชน์จากการเดินทางในช่วงวันหยุดยาว

มุมมองภาวะการเงินไทยและต่างประเทศปี 2020

  • ภาพรวมภาวะการเงินไตรมาส 3 ปี 2020 และผลของมาตรการสนับสนุนสภาพคล่องจากภาครัฐ
  • Box : มาตรการ Yield Curve Control (YCC) และ Negative Interest Rate Policy (NIRP)

 

Bull-Bear: ราคาน้ำมัน

Data Analytics : เศรษฐกิจทรุด ฉุดราคาประกาศขายคอนโดฯ โตไม่แรงเหมือนเคย

In Focus : ตลาดแรงงานไทยในภาวะวิกฤติฉุดเศรษฐกิจฟื้นช้า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไร?

Summary of EIC forecasts


Button-01-(1).jpg

 

Share
สมัครสมาชิกฟรีเพื่อรับข่าวสาร
การแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับข่าวด่วน,ดาวน์โหลดเอกสารและอื่น ๆ เข้าถึงสิ่งพิมพ์ที่ผ่านมาทั้งหมด DETAIL_REGISTER_TEXT4
เข้าสู่ระบบ
หากคุณไม่ได้รับอีเมลยืนยันการใช้งานภายใน 10 นาทีโปรดลองตรวจสอบในโฟลเดอร์ขยะของคุณหรือขออีเมลยืนยันการใช้งาน
ขออีเมลยืนยัน
การแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับข่าวด่วนและอื่น ๆ
เข้าถึงสิ่งพิมพ์ที่ผ่านมาทั้งหมด
ลืมรหัสผ่านของคุณ?
ป้อนอีเมลในช่องกรอกด้านล่าง ระบบจะทำการจัดส่งอีเมลพร้อมคำแนะนำในการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
เปลี่ยน
หากคุณประสบปัญหาในการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ ติดต่อเรา หรือ ส่งอีเมล
การแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับข่าวด่วนและอื่น ๆ
เข้าถึงสิ่งพิมพ์ที่ผ่านมาทั้งหมด
ปลดล็อคบัญชีผู้ใช้งาน
ป้อนอีเมลในช่องกรอกด้านล่าง ระบบจะทำการจัดส่งอีเมลพร้อมคำแนะนำในการปลดล็อคบัญชีการเข้าใช้งานของคุณ
เปลี่ยน
หากคุณประสบปัญหาในการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ ติดต่อเรา หรือ ส่งอีเมล
การแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับข่าวด่วนและอื่น ๆ
เข้าถึงสิ่งพิมพ์ที่ผ่านมาทั้งหมด
ขออีเมลยืนยัน
ป้อนอีเมลในช่องกรอกด้านล่าง ระบบจะทำการจัดส่งลิงก์เพื่อยืนยันการลงทะเบียนไปยังอีเมลของคุณ
เปลี่ยน
หากคุณประสบปัญหาในการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ ติดต่อเรา หรือ ส่งอีเมล
การแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับข่าวด่วนและอื่น ๆ
เข้าถึงสิ่งพิมพ์ที่ผ่านมาทั้งหมด