Flash

เงินเฟ้อเดือน ก.พ. อยู่ที่ 3.23% ชะลอลงจากราคาผักสด
ผู้เขียน: ดร. อธิภัทร มุทิตาเจริญ , เกษมสุข ทักษาดิพงศ์
วันที่: 1 มีนาคม 2556

event

  • กระทรวงพาณิชย์ประกาศอัตราเงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์ 2013 โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 3.23%YOY (เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า) ชะลอลงจาก 3.39%YOY ในเดือนมกราคม ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 1.57%YOY ชะลอลงจาก 1.59%YOY ในเดือนที่ผ่านมา

analysis 
  • การลดลงของราคาผักสดช่วยชะลอเงินเฟ้อในเดือนที่ผ่านมา ราคาผักสดในเดือนกุมภาพันธ์ลดลง 14.01%MOM (เทียบกับเดือนมกราคม) ส่งผลให้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วราคาผักสดกลับเพิ่มขึ้นเพียง 3.93%YOY เท่านั้น ต่ำกว่าเมื่อเดือนมกราคมที่สูงขึ้นกว่า 28.79%YOY เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ทั้งนี้ราคาสินค้าในหมวดหลักอย่างอาหารสดปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2012 เพียง 5.86%YOY ต่ำกว่าเดือนมกราคมที่อยู่ราว 6.31%YOY

  • แม้ว่าราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น แต่ไม่ส่งผลต่อเงินเฟ้อในเดือนดังกล่าวเท่าใดนัก ถึงแม้ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเดือนกุมภาพันธ์จะปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.78%MOM ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ทำให้ดัชนีราคาสินค้าในหมวดพลังงานสูงขึ้น 1.77%MOM (เดือนมกราคมอยู่ที่ราว 0.84%MOM) ทำให้ราคาสินค้าทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์จึงเพิ่มขึ้น 0.21%MOM แต่อย่างไรก็ดี หากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา พบว่าราคาพลังงานชะลอตัวลงจาก 10.80%YOY ในเดือนมกราคม เป็น 9.37%YOY จากฐานราคาที่สูงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกซึ่งได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ส่งให้อัตราเงินเฟ้อในเดือนกุมภาพันธ์ไม่ได้รับแรงกดดันจากราคาพลังงานตามที่ประเมินไว้เท่าใดนัก
     
  • เงินเฟ้อพื้นฐานยังคงทรงตัวอยู่ ดัชนีราคาในหมวดอาหารสำเร็จรูปซึ่งเป็นปัจจัยองค์ประกอบสำคัญของราคาสินค้าพื้นฐาน (ไม่รวมราคาสินค้าในหมวดพลังงานและอาหารสด) ค่อนข้างทรงตัวจากเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยราว 0.09%MOM เท่านั้น

 

 

implication

  • คาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยปี 2013 ยังอยู่ที่ราว 3.0% การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นการปรับตัวตามฤดูกาลเท่านั้น ไม่เปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มเดิมที่ประเมินไว้ อีกทั้งยังไม่พบสัญญาณการส่งผ่านของผลกระทบจากนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำต่อระดับราคา จึงคาดว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยปี 2013 จะยังคงอยู่ที่ระดับ 3.0% ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานน่าจะอยู่ที่ราว 1.8%

 

ฉบับภาษาไทย

Tool

Send to friends