Flash

ส่งออกเดือนมกราคมขยายตัว 16.1%YOY แต่มูลค่ายังอยู่ในระดับต่ำ

ผู้เขียน: ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ และ โสภณ วิจิตรเมธาวณิชย์
วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2556

event

  • กระทรวงพาณิชย์รายงานมูลค่าการส่งออกของไทยเดือนมกราคมอยู่ที่ 18.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 16.1%YOY (เทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้า) ขณะที่มูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 23.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 40.9%YOY ดุลการค้าขาดดุล 5.49 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

analysis

  • การส่งออกของไทยยังคงอ่อนแอ การส่งออกในเดือนมกราคมขยายตัว 16.1%YOY เนื่องจากฐานที่ต่ำจากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ดีมูลค่าการส่งออกที่ระดับ 18.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ยังถือว่าค่อนข้างต่ำ โดยมูลค่าการส่งออกไปยัง อาเซียน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และยุโรปรวมกันเพิ่มขึ้นราว 358 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ในขณะเดียวกันการส่งออกไปยังจีน ฮ่องกง และไต้หวัน กลับลดลงในระดับที่ใกล้เคียงกัน และหากเทียบกับเดือนธันวาคมที่มีมูลค่าการส่งออกอยู่ในระดับต่ำ จะพบว่าการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นได้เพียง 0.93%MOM เท่านั้น สะท้อนให้เห็นถึงอุปสงค์จากต่างประเทศที่ยังคงอ่อนแอ

  • สินค้าเกษตรขยายตัวได้ค่อนข้างสูง ในขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมหดตัวเล็กน้อย มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรในเดือนมกราคมขยายตัว 9.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าหลักอย่างข้าว และยางพาราล้วนขยายตัวที่ 20.3%MOM และ 11.2%MOM ตามลำดับ โดยเฉพาะยางพาราที่เริ่มเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวจากมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นตามราคายางที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมนั้น การส่งออกรถยนต์นั่งไปยังอินโดนีเซีย และมาเลเซียลดลง หลังจากมีมูลค่าการส่งออกที่สูงในเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีการส่งออกเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ขยายตัวได้ระดับสูงราว 12%MOM จึงทำให้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหดตัวจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อยเพียง 0.16%

  • การนำเข้าขยายตัวมากกว่าที่คาดการณ์ มูลค่าการนำเข้าในเดือนมกราคมที่ระดับ 23.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวถึง 40.9%YOY และเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมก็ขยายตัวประมาณ 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปัจจัยหลักมาจากการนำเข้าทองคำที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าถึง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้แล้วสินค้าทุน และสินค้าวัตถุดิบอื่นๆ เช่น เคมีภัณฑ์ และ เหล็ก เป็นต้น ล้วนขยายตัวได้สูง แสดงให้เห็นถึงการผลิตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

  • ขาดดุลการค้า 5.49 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หากไม่รวมทองคำดุลการค้าจะขาดดุลที่ 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

implication

  • เศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มที่ค่อนข้างดี แต่ต้องจับตาดูความเสี่ยงจากต่างประเทศ  การนำเข้าที่เพิ่มมากขึ้นแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจในประเทศมีการเติบโตที่ดี แต่การส่งออกของไทยยังคงเผชิญกับปัญหากำลังซื้อที่อ่อนแอ ทำให้ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้การส่งออกไทยน่าจะขยายตัวได้ไม่มากนัก โดยนอกจากเศรษฐกิจยุโรปที่ยังไม่ฟื้นตัวแล้วยังจะต้องจับตาดูการเจรจาเกี่ยวกับนโยบายการคลังของสหรัฐฯ ในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ  รวมไปถึงการแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยนจากภาวะเงินทุนไหลเข้า

ฉบับภาษาไทย

Tool

Send to friends