Flash

ธปท. คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.75% มองเศรษฐกิจไทยขยายตัวดีเกินคาด

ผู้เขียน: ดร. อธิภัทร มุทิตาเจริญ และ โสภณ วิจิตรเมธาวณิชย์
วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2556

event

  • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีมติ 6 ต่อ 1 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.75% ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2013

analysis

  • กนง. มองว่าเศรษฐกิจโดยรวมมีสัญญาณดีขึ้น โดยเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ปี 2012 ขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งปัจจัยหลักมาจากการใช้จ่ายของภาครัฐ และเอกชน ในระยะต่อไปนั้น กนง. ประเมินว่าอุปสงค์ภายในประเทศยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก และการส่งออกจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป สำหรับเศรษฐกิจโลก สหรัฐฯ และเอเชียยังขยายตัวได้ดี ในขณะที่ยุโรปยังคงอ่อนแออยู่
     
  • ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวแล้วแต่ยังคงต้องติดตามสองปัจจัยที่อาจชะลอการฟื้นตัว คือ ความยืดเยื้อในการแก้ปัญหาหนี้สาธารณะของยุโรป และ ความไม่แน่นอนด้านนโยบายการคลังของสหรัฐฯ ในส่วนของเศรษฐกิจไทยนั้นต้องจับตาดูการไหลเข้าของเงินทุนทั้งในตลาดพันธบัตร และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะทำให้ราคาสินทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้น และสร้างแรงกดดันต่อเสถียรภาพการเงิน  


    ตารางสรุปคำแถลงการณ์ของ ธปท.  เทียบกับการประชุมครั้งก่อน

หัวข้อ

การประชุมครั้งก่อน
(9 ม.ค 2013)

การประชุมครั้งนี้
(20 ก.พ. 2013)

เศรษฐกิจโลก

ภาพรวม:  "ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป"

สหรัฐฯ:    "มีสัญญาณดีขึ้นจากการประชุมครั้งก่อน"

ยุโรป:      "ยังคงอ่อนแอ และต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง"

เอเชีย:     "ปรับดีขึ้นจากการใช้จ่ายในประเทศที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี การส่งออกมีแนวโน้มปรับดีขึ้นอย่างช้าๆ"

 

ภาพรวม: "มีสัญญาณที่ดีขึ้น"

สหรัฐฯ:    "การบริโภคและการลงทุนยังขยายตัวได้"

ยุโรป:      "ยังคงหดตัว และต้องใช้เวลาในการฟื้นฟู"

เอเชีย:     "การใช้จ่ายในประเทศยังขยายตัวได้ดี การส่งออกมีแนวโน้มดีขึ้น"

 

เศรษฐกิจไทย

"เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 มีแนวโน้มขยายตัวดีกว่าคาด ทำให้เศรษฐกิจไทยในปี 2555 และ 2556 น่าจะเติบโตสูงกว่าที่ประมาณการไว้เดิม อุปสงค์ภายในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้ดี สินเชื่อขยายตัวในอัตราสูงอย่างต่อเนื่อง การส่งออกเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวในวงกว้าง ภาคบริการ และการท่องเที่ยวขยายตัวดี"

"เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ขยายตัวดีกว่าคาด โดยมีการใช้จ่ายในประเทศเป็นแรงส่งสำคัญของเศรษฐกิจจากปัจจัยพื้นฐานที่ดี การส่งออกคาดว่าจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในระยะต่อไปคาดว่าเศรษฐกิจจะมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง และสูงกว่าที่ประเมินไว้เดิม"

สถานการณ์เงินเฟ้อ

"แรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังทรงตัวใกล้เคียงกับการประชุมครั้งก่อน แต่ต้องติดตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรอบสอง"

"แรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นบ้างจากการประชุมครั้งก่อน เนื่องจากราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้น"

ความเสี่ยงที่ กนง. ติดตาม  "ความเสี่ยงด้านเสถียรภาพการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการเร่งตัวของสินเชื่อและหนี้ครัวเรือน รวมทั้งความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้าย"  "ความเสี่ยงด้านเสถียรภาพการเงินจากการเร่งขึ้นของราคาสินทรัพย์ และสถานการณ์เงินทุนเคลื่อนย้าย"

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

  มติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยที่ 2.75%   มติ 6 ต่อ 1 ให้คงอัตราดอกเบี้ยที่ 2.75%
(1 เสียง ให้ลดเป็น 2.50%)

implication

  • การลดอัตราดอกเบี้ยยังคงมีความเป็นไปได้สูงในปีนี้ ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้มากกว่าที่คาดในไตรมาส 4 ปี 2012 แต่ยังคงมีความเสี่ยงจากการส่งออกที่น่าจะยังไม่สามารถขยายตัวได้มากนัก จากเศรษฐกิจยุโรปที่ยังไม่มีสัญญาณที่ดีขึ้น รวมไปถึงการเบิกจ่ายของภาครัฐที่อาจมีความล่าช้าได้ นอกจากนี้จะยังมีแรงกดดันจากเงินทุนไหลเข้าอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2013 จากนโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณของสหรัฐฯ อังกฤษ และญี่ปุ่น ดังนั้นการลดอัตราดอกเบี้ยน่าจะช่วยลดแรงกดดันของเงินทุนที่ไหลเข้ามาเพื่อแสวงหากำไรจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย และช่วยให้ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวสอดคล้องกับค่าเงินอื่นๆในภูมิภาค พร้อมกับรักษาแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายในประเทศ 

ฉบับภาษาไทย

Tool

Send to friends